Konfirmation 2024 - læs her og tilmeld dit barn

Kære forældre! 

I Karlslunde Strandsogn bliver de unge konfirmeret, når de går i 8. klasse. Så hvis jeres barn går i 7. klasse på Strandskolen nu, så er det tid til at planlægge konfirmationen og at tilmelde sit barn til konfirmandundervisning, som begynder i august 2023 - med konfirmation i foråret 2024

TILMELD DIT BARN her

Tilmeldingfrist er 1. juni.

Datoerne for konfirmation i 2024:

Lørdag 27. april og torsdag 9. maj (Kristi Himmelfartsdag)
Der er plads til elever fra både 8A og 8B begge dage.

VIGTIGT! 

Søndag 20. august 2023
Velkomst for konfirmander og forældre i umiddelbart forlængelse af gudstjenesten kl. 10.30 i Strandkirken. Vi forventer, at både konfirmander og deres forældre deltager i gudstjenesten. Reservér datoen nu!

Weekenden 25. - 27. august 2023
Årets obligatoriske konfirmandlejr for ALLE konfirmander. Reservér datoen nu! 

Undervisning

Undervisningen for Strandskolens elever: Sandsynligvis udvalgte tirsdage eller torsdage - muligvis først på eftermiddagen. Nærmere besked følger, når vi har fået dette afklaret med Strandskolen. 
Undervisningen er obligatorisk. 

Konfirmationsdatoer og -tider

Man kan blive konfirmeret dagen efter den oprindelige Store Bededag, dvs. om lørdagen - samt på Kristi Himmelfartsdag. Antallet af gudstjenester på de 2 dage afhænger af, hvordan tilmeldingerne fra de 2 klasser på Strandskolen fordeler sig. Vi vender tilbage i i et nyhedsbrev engang til efteråret ang. tidspunktet for, hvornår de enkelte klasser bliver konfirmeret på de 2 konfirmationsdatoer.  

Man kommer sandsynligvis ikke til at blive konfirmeret med alle fra sin klasse på én gang, idet nogle kammerater fra klassen måske har valgt en anden dato, end man selv vælger. Vil man vide mere, så oplyser vi det ikke. Man på spørge kammeraterne selv. 

For yderligere spørgsmål, kontakt kordegnen her

Kirkens præster:
Johan Tarp Dalsgaard - Peter Kofoed Bæk - Anders Michael Hansen