I Karlslunde Strandsogn kan man blive konfirmeret, når man går i 8. klasse. Så hvis jeres barn går i 7. klasse nu, så er det tid at tilmelde det til konfirmandundervisning. Forløbet begynder i august 2020 og afsluttes i foråret 2021. Her kan du tilmelde dit barn til konfirmation 2021:

Klik her

Læs mere her

Ved konfirmationen i kirken bekræfter man sin dåb. Samtidig bekræfter Gud det løfte, han gav ved dåben om, at han vil følge os med sin kærlighed hele livet. 

For at blive konfirmeret skal man være døbt og gå til konfirmationsforberedelse. Tidspunktet for undervisningen er endnu ikke fastsat. Nærmere information følger. 

Gennem forløbet lærer man om den kristne tro, og taler med præsten og kammeraterne om livets store spørgsmål. Læs mere her om konfirmation i Folkekirken

 

Vigtige datoer for alle

Søndag 16. august 2020
Velkomst for konfirmander og forældre ved gudstjenesten kl. 10.30 i Strandkirken. 

Weekenden 21. - 23. august 2020
Årets obligatoriske konfirmandlejr.

Datoerne for konfirmation 2021 er:

Fredag 30. april (Store Bededag) og torsdag 13. maj (Kristi Himmelfartsdag)
Under tilmeldingen kan man selv vælge, hvilken af de to dage, man vil afholde konfirmation. Man er sikker på at få den dag, man har valgt. Klokkeslættet for konfirmationerne meldes ud først på efteråret.