Formand: Lars Erik Larsen, tlf. 2165 4417 lars-erik@larsen.dk
Næstformand: Helle Tjørnelund, tlf. 2234 5807 hellett@hotmail.com
Kirkeværge: Flemming Ortvald, tlf. 2544 6346
Kontaktperson Jesper Johansen, tlf. 2086 8642
Kasserer: Henrik Berg, tlf. 2618 2024

Organisation
Menighedsrådets medlemmer

Fra venstre (bagerst)
Lars Larsen
Gerhard Jónsson Mikkelsen (sognepræst - født medlem af MR)
Johan Tarp Dalsgaard (sognepræst - født medlem af MR)
Martin Madsen
Helle Torp Tjørnelund
Søren Hartig

Fra venstre (midtfor)
Henrik Berg
Vibeke Binderup
Flemming Ortvald
Jesper Johansen

Fra venstre (forrest)
Britta Højgaard
Anni Kyrin
Peter Bæk (sognepræst - født medlem)
Lærke Lindgren (medarbejderrepræsentant - ikke medlem)

Se hvordan menighedsrådet har organiseret sig her