Lokalgruppen Strandkirkens Børn og Ungdom - SBU - er en underafdeling af BUO - (Børne- og UngdomsOase), og dog er SBU en selvseændig forening, som har hjemsted i Greve Kommune. Formålet er at styrke og inspirere børne- og ungdomsarbejdet i Karlslunde Strandkirke gennem åndelig fornyelse, udrustning og mission på evangelisk luthersk grund - Folkekirkeligt grundlag.

Læs mere her:
Referat fra generalforsamling 2019

Vedtægter for Strandkirkens børn og ungdom

Regnskab for 2018