Med jævne mellemrum afholder vi forskellige kurser og undervisning for voksne, det kan være ægteskabskurser, kurser i personlighedstyper, undervisning i kristen dannelse, højskole omkring bibelstudie, Ledere i vækst, Alpha-kursus osv.