Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Børne- /familieleder søges

Børne-/familieleder ved Karlslunde Strandkirke

Menighedsrådet ved Karlslunde Strandkirke søger pr. 1. april 2017 (eller snarest muligt derefter) en børne- og familieleder, til at drive og udvikle børne- og familiearbejdet som foregår i vores kirke, og som strækker sig ud til børn og familier i vores sogn.

Vi søger en medarbejder, der:

 • Med et engageret drive kan lede og løfte kirkens arbejde med børn og familier
 • Kan balancere mellem at være den udøvende og den uddelegerende
 • Har evnen til at bevare overblikket, arbejde selvstændigt og samvittighedsfuldt
 • Kan indgå i et positivt samarbejde med vores øvrige ansatte og mange frivillige
 • Kan identificere sig med det at være barn og børnefamilie i dag
 • Er kirkeligt engageret

Dit ansvars - og arbejdsområde bliver at:

 • Planlægge, koordinere og til dels gennemføre aktiviteter for børn og familier (herunder legestue, fredags-klub, børnegrupper m.m.)
 • Rekruttere, engagere og motivere frivillige til disse aktiviteter
 • Deltage som stabens repræsentant i SBU og Børne-udvalget

Vi tilbyder:

 • Et selvstændigt arbejde i tæt samarbejde med vores stab og mange frivillige
 • En aktiv kirke med stor fokus på børne- og familieområdet
 • Stor indflydelse på eget arbejde og mulighed for fleksible arbejdstider
 • Et aktivt arbejde med stor variation
 • En 30 timers fast stilling

Karlslunde Strandkirke er en aktiv kirke med aktiviteter ugen igennem for mennesker i alle aldre, en stor gruppe af engagerede frivillige medarbejdere samt 1-2 gudstjenester hver søndag med op til 300 kirkegængere. For børn og familier har vi i ugens løb aktiviteter som legestue for de mindste, fredags-klub, børnekirke og børnegrupper om søndagen for børn i alle aldre. Vi har for nylig opført en tilbygning til kirken, som tilbyder indbydende lokaler for arbejdet med børn og familier.

Du kan læse meget mere om os på vores hjemmeside: www.strandkirken.dk

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Inden ansættelse gennemføres ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

Ansøgere der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen, vil blive aflønnet i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet 269.965 kr. – 357.704 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 283.464 kr. (nutidskroner).

Ansøgere der opfylder kompetencekravet for stillingen, vil blive aflønnet i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet 283.464 kr. – 404.948 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 296.961 kr. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu.

Der ydes rådighedstillæg, som årligt udgør 29.660,60 kr. (nutidskroner). Prøvetiden er på 3 måneder. Der vil i forbindelse med ansættelsen blive indhentet børneattest. Menighedsrådet er arbejdsgivende myndighed, men du vil i det daglige referere direkte til vores ene præst som fungerende daglig leder. Menighedsrådet forbeholder sig ret til at indhente referencer.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst og daglig leder Peter Bæk på telefonnummer 21 30 21 65 eller menighedsrådets kontaktperson Jesper Johansen på telefonnummer 20 86 86 42.

Ansøgning inkl. CV og relevant dokumentation sendes til Jesper Johansen på mail jes.johansen@email.dk

Ansøgningen skal være kirken i hænde senest den 21/3 kl. 12.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 13.

Ophavsret: