Gudstjenester


Vi håber, at du vil føle dig varmt og hjerteligt velkommen! Vi ønsker, at alle, der kommer til gudstjeneste om søndagen, får mulighed for at mærke Guds nærvær.

Hver søndag har vi gudstjeneste kl. 10.30
I denne tid er tilmelding nødvendig. Man tilmelder sig på forsiden af hjemmesiden. 

Der er altid "kirkekaffe" efter gudstjenesten! Under kaffen er der mulighed for at lære nye at kende eller få en god snak med dem man allerede kender. 

Ind imellem afholdes der børnekirke, og andre typer gudstjenester. 

Under gudstjenesterne er der undervisning for børn under prædikenen. Disse grupper er delt op i 3 hold fordelt på alder. Det er hovedsageligt frivillige hjælpere, der tager sig af børnegrupperne under prædikenen. Dog på de søndage, hvor der er børnekirke eller familiegudstjeneste, bortfalder dette tilbud. Læs mere om søndagsgrupperne her

I Strandkirken synger vi færre salmer end der er tradition for i andre kirker indenfor folkekirken, og vi har ingen kirkesangere ansat - i stedet har vi 'lovsang', som på skift ledes af forskellige ulønnede lovsangsgrupper, som er i tjeneste på denne måde.

 

Gudstjenester