Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Vi søger: Sekretariatsleder med personaleledelse

Karlslunde Strandkirke søger en imødekommende, empatisk og proaktiv teamplayer til en fuldtidsstilling som sekretariatsleder med personaleledelse.

Stillingen er ledig pr. 1. marts eller 1. april 2022.

Stillingen er på  37 timer pr. uge og er omfattet af protokollatet for kordegne.

Sekretariatslederen skal varetage følgende opgaver:

 • Ledelse og administration af kirkens faste stab med reference til kirkens valgte kontaktperson.
 • Understøtte, rådgive og betjene menighedsrådet samt stående udvalg, tillidsvalgte personer og områdeledere.
 • Sikre sammenhæng mellem strategisk og operationel ledelse på det administrative område.
 • Ledelse og betjening af kirkens frivillige på de administrative, logistiske og tekniske områder samt ansvar for rekruttering, træning og fastholdelse i samarbejde med bl.a. kirkens præster.
 • Økonomistyring, herunder indstilling af budget og regnskab i tæt samarbejde med kirkens valgte kasserer og kirkens områdeledere.
 • Intern og ekstern kommunikation i samarbejde med menighedsråd, udvalg og relevante personer.
 • Implementering og vedligehold af IT-værktøjer og teknik i samarbejde med kirkens valgte teknikværge.
 • Koordinering af arrangementer, herunder møder, kurser, menighedslejre, konfirmandlejre o.l.

Vi forventer, at du:

 • Har erfaring med ledelse af mennesker
 • Har en god organisatorisk adfærd, der skaber konkrete resultater sammen med andre
 • Kan tage en strategi ned i øjenhøjde og omsætte den
 • Kan arbejde med projekter på kort, mellemlang og lang sigt
 • Er stærk i kommunikation både skriftligt og mundtligt
 • Har flair for økonomistyring og budgettering
 • Har blik for strategisk vigtig kompetenceudvikling
 • Har erfaring i at inddrage IT-systemer til at effektivisere og strukturere hverdagens opgaver

Endvidere forventer vi, at du kender betydningen af rettidig omhu og at du er tydelig i din kommunikation. Som person er du ligeledes mentalt fleksibel, igangsættende og ansvarlig.

Du værdsætter:

 • Tro og kirke
 • Teamsamarbejde
 • Dine kolleger og de frivillige
 • Høj faglighed

Skriv en ansøgning, hvor du blandt andet fortæller os:

• Hvorfor du vil arbejde i Karlslunde Strandkirke
• Hvad du brænder særligt for
• Hvilke resultater, du har skabt i andre jobs
• Hvad du tror, du kan bidrage med hos os og hjælpe os med

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Peter Kofoed Bæk på telefonnummer 21 30 21 65/mail petba@km.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 9105fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest torsdag 27. januar kl. 12

Ansættelsessamtaler kan forventes at finde sted løbende samt i uge 5 og 6

Menighedsrådet oplyser, at der vil blive indhentet referencer.

Om Karlslunde Strandkirke
Karlslunde Strandkirke er en sognekirke med en menighed, der består af mennesker i alle aldre og med meget forskellig kirkelig baggrund. Troen på, at Jesus er verdens frelser og at Gud fortsat virker med sin Ånd, binder os sammen. Vi er en del af Dansk Oase.

Gennem vores giverfællesskab, Strandkirkefællesskabet, støtter Strandkirken en lang række lokale, nationale og internationale projekter, som på hver sin måde bidrager til at udbrede evangeliet i ord og handling.

Se mere om Strandkirken her på kirkens hjemmeside. Du kommer til forsiden HER

Ansættelse sker ved Karlslunde Strandkirke Sogns Menighedsråd. Karlslunde Strandsogn har 7.756 indbyggere, heraf er 5.772 medlemmer af folkekirken. Staben omfatter fire præster, to kirke- og kulturmedarbejdere, en diakonal områdeleder, en ungdomsmedarbejder, to kirketjenere, en organist og en kordegn.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3. Årslønnen aftales indenfor intervallet 350.523,30 kr. – 438.154,69 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 365.128,91 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 34.655,85 kr. (nutidskroner). Hertil kommer pension, som udgør 18,0 % af grundløn og rådighedstillæg.

OK tillæg på 835,75 kr. (nutidskroner) pr. år. Ferielønstillæg 1,5 %.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Se mere om Strandkirken her på kirkens hjemmeside. Du kommer til forsiden HER