Kirke på vej

Kirke På Vej arbejder med at lave kirke på nye måder. Ikke alle trives i den klassiske måde at være kirke på, og går man tilbage til de første kristne, havde det at være kirke også et andet udtryk.  

Kirke På Vejs mål er at følge Jesus i hans mission i dag og at lade det forme vores måde at være kirke på. Gud er stadig i gang omkring os, og vores opgave - som kirke - er at ”tune” os ind på det, han gør og lade os invitere ind i det. Det gør Kirke På Vej ved at øve sig i at lytte til Gud og til menneskers længsel. På baggrund af det der høres, laves eksperimenter, aktiviteter og fællesskaber. Og på den måde opstår der nye former for kirkefællesskaber.

Der arbejdes med dette i Roskilde Stift, hvor der laves inspirationsdage, studieture og netværk. Mange steder er man inspireret af tankegangen og bruger det ind i det etablerede kirkeliv. Men målet er også, at der opstår nye former for kirke. Derfor er der etableret ”baser” flere steder i stiftet.

Baser er fællesskaber, hvor vi meget konkret øver os i at ”høre og handle sammen”. Det er fællesskaber, der sætter missionale eksperimenter i gang med henblik på at nå mennesker med evangeliet, der ellers ikke kunne finde på at gå i kirke.

I Roskilde har basen vokset fra ingenting til et udtryk for kirke, hvor der for tiden er følgende eksperimenter og fællesskaber tilknyttet:

    • Mandagskirken – et fællesskab, der er vokset ud af aftenskolekurser og Alpha
    • Gospelkoret ’Gråbrødre Gospel’, som mødes tirsdag formiddag
    • UP!-kor for psykisk sårbare.
    • ELSK Roskilde.
    • Åben Himmel – eksperimenterende gudstjeneste. En gang om måneden.

Der er også opstået en base i Slagelse. Her har de oplevet mange nye, der er kommet til inden for det sidste års tid. Folk som ellers ikke har kommet i kirke.

I Jersie mødes basen hver fredag kl. 9 til bøn og bibellæsning. Det er et kraftfuldt fællesskab.

Der arbejdes på, at der opstår flere baser rundt omkring.

Arbejdet ledes af Peter Tingleff i samarbejde med Nina Leinum Nørgaard. Strandkirkefællesskabets støtte omhandler hovedsageligt ansættelsen af Nina Leinum Nørgaard.

Læs om Kirke på Vej her