Fødsel

Når I har fået et barn, bliver der givet besked fra sygehuset til kirkekontoret. Er fødslen sket uden jordemoder, skal I selv - senest 14 dage efter -  anmelde fødslen til kirkekontoret.

Hvis I som barnets forældre ikke er gift, skal I digitalt indsende en omsorgs- og ansvarserklæring senest 14 dage efter fødslen. Med denne erklæring viser I, at I ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn sammen. Dette gøres via www.borger.dk

Kirkekontoret skriver til mor/far, hvis der er behov for yderligere oplysninger til anmeldelsen.