SKF bestyrelse

Strandkirkefællesskabet ledes i af en bestyrelsen bestående af:

    • Kristian Øhrstrøm (formand, valgt på årsmøde)
    • Lone Linde (valgt på årsmøde)
    • Bo Steffensen-Thomasen (valgt på årsmøde)
    • Gitte Grønne (valgt som repræsentant for menighedsrådet) 
    • Peter Bæk (præsterne i Strandkirken er faste medlemmer) 

Den daglige administration foretages af administrator Henrik Wessing