Udmeldelse af Folkekirken

Ønsker du at melde dig ud af Folkekirken, skal det ske ved henvendelse til kirkekontoret med oplysning om navn, cpr-nummer og underskrift via sikker post. Se her hvordan: 

https://sogn.dk/karlslundestrand/myndighedsadresser

Kirkebogsføreren registrerer udmeldelsen i den elektroniske kirkebog. Herved bliver den automatisk registreret i CPR. Du kan få en ny fødsels- og dåbsattest tilsendt med påtegning om, at du er udtrådt af Folkekirken. Efter udtræden mister man bl.a. retten til kirkelig begravelse eller bisættelse.

Skifter du trossamfund, så ophører dit medlemsskab af Folkekirken, men du skal selv oplyse det til enten en præst eller et kirkekontor for at oplysningen kan slå igennem i kirkebogen og dermed i CPR.

Er du ugift og under 18. år skal indehaveren af forældremyndigheden træffe beslutningen. Er du fyldt 15 år, skal dette dog ske med dit samtykke.