Fasteprædikener 2023

KLIK PÅ SØNDAGEN FOR AT LYTTE TIL PRÆDIKENEN ELLER FIND PRÆDIKENERNE PÅ YOUTUBE
 

KLIK PÅ SØNDAGEN FOR AT LYTTE TIL PRÆDIKENEN ELLER FIND PRÆDIKENERNE PÅ YOUTUBE
 

KLIK PÅ SØNDAGEN FOR AT LYTTE TIL PRÆDIKENEN ELLER FIND PRÆDIKENERNE PÅ YOUTUBE
 

Prædiken / søndag 

Refleksionsspørgsmål

Fasteprædiken 1

astelavns Søndag. Tema: Jesu dåb
19. februar v/Johan Dalsgaard 

Fasteprædiken 2


Askeonsdag
22. februar v/Anders Michael Hansen

Fasteprædiken 3

1. Hvad tænker du, at det betyder for dig, at Guds Rige er kommet nær i Jesus med kraft som vil være over dig, i dig og virke igennem dig?

2. Kan du genkende dine egne fristelser i de tre fristelser, Jesus blev udsat for i Matt. 4,1ff?

3. Har du gjort dig nogle tanker om, hvordan du vil kunne arbejde med din personlige tendens til en bestemt vanesynd/grundsynd/dødssynd her i fastetiden – den synd som du må håndtere igennem hele livet og bede Ånden tage herredømmet over? Se evt. oversigtsark til ”De 7 dødssynder” til prædiken Askeonsdag.

Bibelstudie over Rom. 5 og fasterefleksion:

4. Læs Romerbrevet kap. 5. Hvad betyder det for din identitet og din åndelige tilstand, at du som kristen har fået både ”nåden” og ”gaven” med ”liv og herredømme” i Kristus som følge af hans lydighed? Et tip til to kernebegreber i Rom. 5: NÅDEN er Guds retfærdiggørelse af dig. Du er 100% tilgivet, elsket og accepteret i Guds øjne. GAVEN er Åndens fylde med liv og ultimativ evigt liv. Du er ved at blive det du er: hellig. Det er en proces, der kun er delvist skredet frem i dig. Du er der ikke 100% endnu – det vil først ske i opstandelsen.

5. Hvad betyder ”nåden” og ”gaven” som Paulus taler om i Rom. 5 i relation til din evt. dødssynd? Se oversigtsark til prædiken Askeonsdag med ”De 7 dødssynder”. Guide til svaret: NÅDEN gør, at din iboende synd er helt og aldeles tilgivet og forsonet. GAVEN gør, at din iboende synd uddrives af Ånden/underlægges Åndens herredømme i dig. Din samvittighed heles fra skyld og dit selvbillede fra skam – ved Åndens kraft, der skaber nye følelser i dig og et nådigt gudsbillede.

Fasteprædiken 4

  1. Hvad er dit eget gudsbillede? Er der billeder af Gud, som særligt taler til dig? Hvilken rolle spiller billedet af Gud, som en, man kan kæmpe mod for dig?
  2. Har du oplevet perioder i livet, hvor du har haft en erfaring af at kæmpe med Gud? Hvordan var det undervejs? Hvad var resultatet?

Fasteprædiken 5

  1. Jesus gjorde op med dæmonisk indflydelse i menneskers liv og satte dem fri fra mørket – hvad betyder det i dag?
  2. På hvilken måde er advarslen imod at involvere sig med okkulte kræfter i 5. Mos. 18,9-15 relevant i dag? (teksten er GT-læsning til 3. søndag i fasten)
  3. Hvad bør det betyde for dit åndelige engagement, at du som menneske ikke har fået den mulighed, at du kan befinde dig i et neuralt ingenmandsland – bare vælge at ”et tomt hus, fejet og pyntet” i og for dig selv?
  4. Hvordan bruger du mere bevidst og disciplineret de ”åndelige lægemidler” Guds Ord, sakramenterne, bøn, lovsang, andres opmuntring og formaning – til at blive helbredt i sjælen og blive fyldt med Guds fylde som et værn imod tomheden? Se gerne i ressourcemappen ”Rodfæstet i åndelig praksis” og overvej din praksis.