Hver søndag har vi gudstjeneste kl. 10.30. Der er  kirkekaffe efter gudstjenesterne. Under kaffen er der mulighed for at lære nye at kende eller få en god snak med dem man allerede kender.  

Ind imellem afholdes der familiegudstjeneste, og andre typer gudstjenester. 

Under gudstjenesterne er der ofte noget for børnene når præsten prædiker. 

Strandkirken synger vi færre salmer end der er tradition for i andre kirker indenfor folkekirken, og vi har ingen kirkesangere ansat - i stedet har vi 'lovsang', som på skift ledes af forskellige ulønnede lovsangsgrupper, som er i tjeneste på denne måde.

   Gudstjenestekalender