Kære forældre!
Vi ser frem til dagen, hvor jeres barn skal døbes i Karlslunde Strandkirke. I har på nuværende tidspunkt fået oplyst, hvornår I skal komme til samtale med præsten - eller også vil I få det at vide meget snart.

Faddere
Før I kommer til samtale med præsten, så skal I have indsendt navne og adresse på de faddere, I vælger til barnet. Vi skriver deres navne og adresser ind i personregistret i forbindelse med registreringen af dåben for jeres barn. I bedes sørge for, at fadderne har givet deres samtykke til, at vi får disse oplysninger af jer. 

Som faddere kan I vælge 2-5 personer. Ofte vælger man en gudmor eller en gudfar, som kan bære barnet til dåben. En sådan person tæller med i rækken af faddere, og bliver indskrevet som fadder til barnet. Bæres barnet derimod af far eller mor, så er der brug for minimum 2 faddere - da mor eller far ikke kan stå fadder til barnet. 

De personer, I vælger som faddere, skal være døbt med en kristen dåb, enten i en folkekirke eller en frikirke. Det er jeres ansvar at snakke med fadderne og at sikre jer, at de forholder sig sådan. 

Læs mere om meningen med at stå fadder HER


Registrering af faddere skal ske på DENNE FORMULAR
 

Dåb i Strandkirken

Gudstjenester om søndagen kl. 10.30
​Gudstjenesten varer ca. 1 time og 20 minutter, og barnedåben vil være integreret her, men der foregår også meget andet ved gudstjenesten, som der plejer at komme ca. 170 kirkegængere til. Alle jeres gæster er velkomne til gudstjenesten og dåben. Der er plads til alle, og børn er meget velkomne. Ved de fleste gudstjenester tilbydes børnene at komme med voksne hjælpere ud under prædikenen til aldersopdelte grupper, så det ikke bliver for langtrukkent for børnene, når præsten prædiker. På nogle søndage er gudstjenesten en hel ”Familiegudstjeneste” for alle børn og voksne - og her foregår det hele i børnehøjde. Når I kommer til samtale med præsten, kan han fortælle jer, hvordan gudstjenesten forløber netop den søndag, hvor I skal have dåb.

Med enkelte undtagelser streames søndags-gudstjenesterne altid til kirkens YouTube m.v. Det har vi gjort siden Corona-tiden og det er vi fortsat med efterfølgende, fordi det blev en succes. Vi har en pænt stor skare af folk, som føler sig tilknyttet Strandkirken, men som bor for langt væk til, at de kan komme hertil - eller om er forhindrede pga. sygdom/gangbesvær. Og ved at streame, så kan de deltage i gudstjenesten hjemmefra. 

Gudstjenester om lørdagen
Ca. 6-8 gange årligt har vi gudstjeneste om lørdagen, og hvis I har valgt dåb på en lørdag, så vil gudstjenesten være kortere/enklere end om søndagen. Den vil vare ca. ½ time og hele gudstjenesten har fokus på barnedåben. Ud over kirkens personale, så vil det kun være jer og jeres gæster (og måske andre dåbsfamilier), der vil være til stede.