Navneændring

Du kan søge om at ændre dit eller dit barns fornavn, mellemnavn eller efternavn via www.borger.dk - "ansøg om navneændring"

Bliver din navneændring godkendt, modtager du automatisk en ny fødsels- og navneattest eller fødsels- og dåbsattest.  

Skal din ansøgning om navneændring behandles i statsforvaltningen, vil du blive orienteret om, at ansøgningen er sendt dertil.

Der er gebyr for visse navneændringer:

    • Der betales ikke gebyr ved ansøgning om navneændring, der sker i forbindelse med en vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter vielsen, eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring.
    • Søges der om navneændring for flere personer, skal der betales gebyr for hver ansøger. Der skal dog kun betales ét gebyr, hvis ansøgningerne om navneændring omfatter ægtefæller, ugifte samlevende, søskende eller plejebørn under 18 år
    • Ønsker man at få sit adresseringsmellemnavn ind som et mellemnavn, så koster det et gebyr. Læs HER

Navneændring på bryllupsdagen
Når I gifter jer, beholder I jeres egne navne. Ønsker I at få samme efternavn og eventuelt mellemnavn på bryllupsdagen, kan I søge om navneændring via borger.dk - "Navneændring ved vielse". Dette er gebyrfrit. 

I vil få udstedt nyt sygesikringsbevis efter navneændringen.