12 åndelige praksisser

v/Lars Meilandt

Læs mere her

Praksisser fra Kirke på Vej

Er under udarbejdelse og ikke tilgængeligt nu

Dvælen i ordet

Video og deltagermanual. Er under udarbejdelse og ikke tilgængeligt nu

Køb bøger

Rodfæstet i åndelig praksis