ASSI Indien - socialarbejdere rækker ud og møder byens behov

Mønsterbrydere i slummen

”Luften var fyldt af gode hvin, latter og jubel, når der blev scoret mål. Sammen med en lokal partner tilbyder vi fodboldtræning for piger fra slummen i Rangpuri. Herigennem får pigerne et fritidstilbud, som ellers ikke ville være en mulighed for dem,” fortæller Kristian Øhrstrøm. ”Pigerne får et frirum fra slummen, huslige pligter og opgaver med at passe søskende.

 

De får professionel træning og positiv opmærksomhed fra voksne, som gerne vil opmuntre dem til at gøre en indsats. Ikke kun til træning, men også i skolen, deres familie og lokalsamfund. Håbet er, at de bliver mønsterbrydere. Som tidligere fodboldtræner ved jeg, at sport kan påvirke positivt ind i andre dele af unges livssfærer. Vores lokale partner har tidligere kørt lignede forløb med gode erfaringer.”

 

Der er fodboldtræning fem dage om ugen, og de har været i gang i en måned. Fodboldtræneren – Rad Kamal – er professionel træner og underviser i sport flere steder. Han lønnes gennem projektet.

 

Mere end fodbold

Projektet har også andre elementer, som skal bidrage med at forandre vilkårene for dem, der bor i slummen. I samarbejde med den lokale partner – ASSI - gives der tilbud om hjælp til at læse og skrive til analfabeter i området. Der har været en dialog med forældrene til pigerne i et par måneder forud for opstarten af fodboldtræningen. Her har det vist sig, at der er et ønske hos flere mødre om at starte mikrovirksomhed med systuer. Her har projektet og den lokale partner organiseret undervisning i syning, og det første hold er allerede færdig.

 

Vi er med til at gøre en forskel

”Det har været fedt at se arbejdet på førstehånd: Møde pigerne, mødrene, socialarbejderne, trænerteamet, se slummen og få en fornemmelse af vilkårene. Det er virkelig meningsfuldt arbejde og gør en meget konkret forskel for fattige mennesker i slummen. Mennesker, som jeg har set i øjnene. De sender mange takkehilsner til alle, som støtter arbejdet, og har taget jer med i deres aftenbøn,” slutter Kristian Øhrstrøm. Projektet er støttet med midler fra indsamlingen fra SommerOase 2023.

 

Få besøg 

Det er muligt at booke Kristian Øhrstrøm til at holde oplæg om projektet ved at sende en mail til kristian.ohrstrom(a)gmail.com

 

Hvis du ønsker mere information om ASSIs projekter kan du klikke ind på deres hjemmeside: http://www.assilive.org/