Begravelse

En kirkelig begravelse eller bisættelse  er de pårørendes afsked med den døde og forkyndelsen af det kristne budskab om opstandelse, håb og trøst. 

I forbindelse med dødsfald henvender de fleste sig til en bedemand, som ordner de praktiske foranstaltninger og ofte knytter kontakt til kordegn og præst.  Der aftales en samtale mellem den nærmeste familie og præsten, hvor man mødes for at forberede begravelsen /bisættelsen, taler om den afdøde og vælger salmer. Det er vigtigt at tage sig god tid til denne samtale.

Efter dødsfaldet udfærdiger lægen en dødsattest, som afleveres til bedemanden sammen med afdødes: 

    • Sygesikringsbevis 
    • Dåbsattest 
    • Evt .ægtefælles dåbs- eller navneattest 
    • Evt. vielsesattest.

Er du i tvivl om du har husket det hele,  er der også god hjælp at hente på www.begravelsesguiden.dk 

Nærmeste kirkegård er Karlslunde Kirkegård, som kan kontaktes via Karlslunde Kirke - eller man kan tale med bedemanden om dette. 

Hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken, ses det som udtryk for, at afdøde ikke ønskede en præsts medvirken. Vedkommende kan således ikke få en kirkelig begravelse, men kan blive begravet eller bisat i et kapel. Det er de pårørende selv, der står for ceremonien. Her kan man eventuelt tale med bedemanden om det praktiske arrangement.