Kursusdeltagelse

Strandkirken støtter udviklingen af frivilliges lederskab og deltagelse i kurser.

Alle som ser sig selv som en del af Strandkirken – kirkegængere, frivillige, ansatte, m.m. - kan efter ansøgning få refunderet op til 50% af transport-, kursus-, og opholdsudgifter, dog max kr. 1.000 per person for kurser i Danmark, og max kr. 4.000 pr. person for kurser i udlandet.

Ansøgning om støtte til lejre, kurser, studiebesøg m.v. skal indgives Strandkirkefællesskabets ansøgningsskema.

Ansøgningsskema til Strandkirkefællesskabet