Konfirmation 2025 - læs her og tilmeld dit barn

Konfirmationsdatoer for de kommende år:
2025: 17. maj og 31. maj
2026: 2. maj og 16. maj
2027: 24. april og 8. maj
2028: 13. maj og 27. maj

Kære forældre! 

I Karlslunde Strandsogn bliver de unge konfirmeret, når de går i 8. klasse. Så hvis jeres barn går i 7. klasse på Strandskolen nu, så er det tid til at planlægge konfirmationen og at tilmelde sit barn til konfirmandundervisning, som begynder i august 2024 - med konfirmation i foråret 2025

Datoerne for konfirmation i 2025
Lørdag 17. maj og lørdag 31. maj

Der er plads til elever fra både 8A, 8B og 8.C begge dage.

VIGTIGT! 

Søndag 18. august 2024
Velkomst for konfirmander og forældre i umiddelbart forlængelse af gudstjenesten kl. 10.30 i Strandkirken. Vi forventer, at både konfirmander og deres forældre deltager i gudstjenesten. Reservér datoen nu!

Weekenden 23. - 25. august
Årets obligatoriske konfirmandlejr for ALLE konfirmander. Reservér datoen nu! 

Undervisning

Undervisningen for Strandskolens elever: Sandsynligvis udvalgte tirsdage eller torsdage - muligvis først på eftermiddagen. Nærmere besked følger, når vi har fået dette afklaret med Strandskolen. 
Undervisningen er obligatorisk. 

Konfirmationsdatoer og -tider

Man kan blive konfirmeret dagen efter den oprindelige Store Bededag, dvs. om lørdagen - samt på Kristi Himmelfartsdag. Antallet af gudstjenester på de 2 dage afhænger af, hvordan tilmeldingerne fra de 2 klasser på Strandskolen fordeler sig. Vi vender tilbage i i et nyhedsbrev engang til efteråret ang. tidspunktet for, hvornår de enkelte klasser bliver konfirmeret på de 2 konfirmationsdatoer.  

Man kommer sandsynligvis ikke til at blive konfirmeret med alle fra sin klasse på én gang, idet nogle kammerater fra klassen måske har valgt en anden dato, end man selv vælger. Vil man vide mere, så oplyser vi det ikke. Man på spørge kammeraterne selv. 

For yderligere spørgsmål, kontakt kordegnen her

Kirkens præster:
Johan Tarp Dalsgaard - Peter Kofoed Bæk - Anders Michael Hansen

 

Tilmeld dit barn her