Strandkirkens værdier

Karlslunde Strandkirke er en del af Den Danske Folkekirke, og den er kendt for sin utraditionelle måde at være folkekirke på. Selvom kirken har mange aktiviteter ugen igennem, er gudstjenesterne om søndagen omdrejningspunktet for det hele. Karlslunde Strandkirke ønsker, at Guds nærvær erfares ved gudstjenesterne, at evangeliet og budskabet om Jesus bliver kendt ligesom ved alle de øvrige aktiviteter i kirken. Strandkirken ønsker at være en menighed, der er kendetegnet ved:
•           Plads til Guds Ånd – et karismatisk menighedsliv.
•           Plads til det hele menneske - mangfoldighed, frihed og glæde.
•           Plads til alle - Åbenhed - et inviterende og inkluderende fællesskab.
•           Plads til hinanden - medvandring, mentorskab og teamarbejde.
•           Plads til at tage chancer.
•           Plads i den store kirke - Fælleskirkelighed og at lære af andre og være til inspiration for andre kirker
•           På plads i Guds ord - fokus på Guds rige og på sund bibelsk teologi og troskab

Menighedens Vision 2020

Læs folder her

Vi vil tage del i Guds Mission ved at lytte til Gud, dele troen, involvere unge, favne familier og række ud. 

Læs mere om kirkens vision HER

Karlslunde Strandkirke begyndte som en filial af den gamle Karlslunde Kirke, der ligger i landsbyen inde i landet. Da den store tilflytning til strandområdet begyndte, besluttede det daværende menighedsråd, at man skulle undersøge behovet for en kirke i det nye område. Og, meget klogt, i stedet for at bygge noget stort og flot, fik man fat i en af Kirkefondets såkaldte "vandrekirker," en træbarak, der kunne pilles ned og flyttes rundt. Den stod inde ved Folehavekrydset i Valby og var blevet ledig på markedet. I 1971 blev den genopført ved Karlslunde Strand. Det var en enkel bygning med bare eet stort rum, som skulle bruges til alle ting, det var sammenklappelige borde og stole, primitivt, enkelt - og hyggeligt. I efteråret 1971 kom Helge Pahus til området som ung præst; i øvrigt var den første organist 17 år gammel og kirketjeneren var 15. Det blev en god tid, en spændende tid. Læs mere HER om kirkens historie